Πολιτική Cookies

Cookies

Χρησιμοποιούμε λειτουργίες όπως τα Cookies για την αποθήκευση πληροφοριών στο σύστημα του χρήστη. Δεν χρησιμοποιούμε σε καμία των περιπτώσεων τα Cookies για αποθήκευση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

Με τα cookies αποθηκεύουμε:

  • Το ID της τελευταία καταχώρησης του επισκέπτη έτσι ώστε όταν επισκεφτεί ξανά την πλατφόρμα να μπορεί να βρει εύκολα την τελευταία καταχώρηση του.