Όροι Χρήσης

Χρησιμοποιόντας την ιστοσελίδα αυτή συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους.

Τελευταία ανανέωση: 15/8/2015

Όπου «Υπηρεσία» εννοείται η πλατφόρμα κατά του Bullying.
Όπου «Χρήστης» εννοείται ο επισκέπτης και εγγεγραμμένος επισκέπτης.
Όπου «Καταχώρηση» εννοείται η δημοσίευση ενώς χρήστη ή επισκέπτη.

Η υπηρεσία έχει κάθε δικαίωμα να αφαιρέσει καταχώρηση του χρήστη εάν αυτή δεν τηρεί τους κανονισμούς της ιστοσελίδας, οι οποίοι είναι:

  • Να μην είναι είναι παράνομο, προσβλητικό, υβριστικό, πορνογραφικό, δυσφημιστικό, ρατσιστικό.
  • Να μη στοχεύει να διαβάλει ή να συκοφαντήσει πρόσωπα, εταιρείες ή οργανισμούς.
  • Να μην παρεμποδίζει τη σωστή λειτουργία του δικτυακού τόπου.
  • Να μην παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα τρίτων.
  • Να μην παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα.
  • Να μην συνιστά ποινικό αδίκημα με οποιοδήποτε τρόπο.
  • Να είναι σύμφωνο με την υπάρχουσα εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία.

Η υπηρεσία έχει κάθε δικαίωμα να αφαιρέσει σχόλιο σε καταχώρηση εάν αυτό δεν τηρεί τους παραπάνω κανονισμούς.

Η υπηρεσία έχει κάθε δικαίωμα να αφαιρέσει χρήστη από την εφαρμογή εάν αυτός δεν τηρεί τους παραπάνω κανονισμούς.

Τα δεδομένα του χρήστη που είναι καταχωρημένα στην βάση δεδομένων δεν κοινοποιούνται άλλους οργανισμούς, εταιρείες.

Η υπηρεσία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μορφή ζημιάς υποστεί το δίκτυο. Καθώς επίσης και για δημοσιεύσεις προσωπικών στοιχείων (όπως usernames, emails, passwords)